Biblioteka
Biblioteka muzealna
Zbiór biblioteczny liczy prawie 6000 woluminów. Większość to publikacje z dziedziny archeologii, historii starożytnej i średniowiecznej oraz historii kultury materialnej.

Jest to biblioteka wewnętrzna, głównie dla potrzeb pracowników merytorycznych Muzeum.

Osoby z zewnątrz mogą skorzystać ze zbiorów bibliotecznych na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu z kierownikiem Działu Oświatowego, p. Julią Orlicką - Jasnoch.


spis publikacji niemieckich sprzed 1945 r.

spis publikacji polskich sprzed 1945 r.

statystyka