Dział oświatowy

Działalność Działu Oświatowego jest zdecydowanie wielopłaszczyznowa. Pierwszym jego zadaniem jest planowanie i nadzór, oraz w znacznej mierze realizacja działań oświatowych, takich jak lekcje muzealne, pogadanki, odczyty czy oprowadzanie zwiedzających, promowanie działalności Muzeum, koordynacja współpracy z działami oświatowymi innych placówek muzealnych, nawiązywanie współpracy ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi.

Następna grupa zadań wiąże się z organizacją wystaw stałych i czasowych. W gestii Działu leżą sprawy organizacyjne, związane ze sprowadzaniem wystaw obcych, tworzenie, lub współudział w tworzeniu wystaw własnych w gmachu Muzeum i w terenie, oraz odpowiedzialność za znajdujące się na wystawach zbiory.

Pod opieką Działu Oświatowego znajduje się biblioteka muzealna, w związku z tym kolejne zadania działu to prowadzenie wymiany wydawnictw, uzupełnianie i katalogowanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie ewidencji wypożyczeń.

Dział prowadzi mgr Julia Orlicka - Jasnoch, archeolog merytorycznie zajmująca się kulturą łużycką.

statystyka