Ekspozycje stałe

Siedzibą Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza jest pałac wzniesiony w 1602 roku w stylu renesansowym. Pierwszymi właścicielami pałacu byli wielce zasłużeni dla Świdnicy członkowie rodu Kietliczów.

W odrestaurowanych wnętrzach zachowało się wiele oryginalnych elementów architektonicznych. Dodatkową ozdobą pałacu jest otaczający go wspaniały park.

Ekspozycja archeologiczna obejmuje pradzieje i historię regionu do czasów nowożytnych. Większość prezentowanych zabytków archeologicznych pochodzi z własnych badań wykopaliskowych Muzeum. Układ wystaw stałych jest chronologiczny. Poza wystawami archeologicznymi muzeum okazjonalnie organizuje wystawy sztuki współczesnej lub rękodzieła świdnickich twórców.

statystyka