Oferta muzeum

1. Wynajem sal i plenerów

Sale w pałacu oraz otaczający go park to znakomite plenery. Są to miejsca, które wynajmujemy na sesje zdjęciowe.

Koszt filmowania i fotografowania to 25zł.

2. Działalność archeologiczno-konserwatorska

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy od lat prowadzi działalność związaną z ochroną konserwatorską stanowisk archeologicznych na obszarze województwa lubuskiego.

Posiadamy odpowiednio wykwalifikowanych pracowników z uprawnieniami oraz odpowiedni sprzęt do prowadzenia prac archeologicznych w formie nadzorów lub badań ratowniczych przy pracach ziemnych wraz z opracowaniem i publikacją wyników badań.

Wydajemy opinię archeologiczną dla inwestorów niezbędną do uzyskania zezwolenia na budowę na obszarach zabytkowych. Wysoce wykwalifikowany personel dokonuje również konserwacji i rekonstrukcji ceramicznych zabytków archeologicznych.

Organizujemy również wystawy prezentujące zabytki wydobyte w wyniku wykopalisk.

statystyka