27.06.2018r.
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dnia 23 maja 2018 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o przyznaniu Muzeum Archeologicznemu Środkowego Nadodrza dofinansowania w wysokości 92 000 zł na realizację zadania „Opracowanie i konserwacja skarbu przedmiotów brązowych z Nowego Kramska”, w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”.
Projekt wsparło również Miasto Zielona Góra, zapewniając wkład własny niezbędny do jego realizacji. 
Skarb brązowy z Nowego Kramska trafił do naszego Muzeum w 2015 r, od tego czasu staraliśmy się o zdobycie środków na jego konserwację i opracowanie. Skarb składa się z 330 elementów, łącznie około 14 kg wyrobów brązowych. W jego inwentarzu znajdują się unikatowe, brązowe formy odlewnicze. Projekt zakłada konserwację skarbu, jego kompleksowe opracowanie i przedstawienie wyników badań w formie publikacji. Wszystkie niezbędne badania metaloznawcze zostaną wykonane przez partnera projektu - Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wydział Odlewnictwa, Centrum Badań Nawarstwień Historycznych. Planujemy przeprowadzenie badań geomagnetycznych i podwodnych w miejscu odkrycia. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019.