21.11.2018r.

Mieszkańców i przyjaciół Świdnicy zapraszamy na otwarcie wystawy „Historia Świdnicy w obrazach”. Otwarcie nastąpi 30 listopada 2018, o godzinie 13.00, w pałacu Kittlitzów – siedzibie Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza. Jest to wystawa banerowa, z bogatym materiałem ilustracyjnym przedstawiającym najdawniejsze i nowsze dzieje miejscowości. Równocześnie będzie można zobaczyć najciekawsze przedmioty odkryte w trakcie niedawnych poszukiwań zorganizowanych na terenie parku przy pałacu. Wystawa współfinansowana jest ze środków budżetu Gminy Świdnica w ramach Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi.