20.02.2019r.

Jakie ludy zamieszkiwały teren na północ od granic Cesarstwa Rzymskiego? Czy słusznie Rzymianie określali ich mianem barbarzyńców? Z jakich źródeł czerpiemy wiedzę na temat ich kultury materialnej? Odpowiedzi na te pytania padną bez wątpienia w wystąpieniu Krzysztofa Sochy. Warto odwiedzić tego dnia muzeum by posłuchać o najnowszych badaniach cmentarzysk z okresu wpływów rzymskich z obszaru Ziemi Lubuskiej.