01.03.2019r.
Miło jest nam poinformować, że Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza zostało powołane i zyskało osobowość prawną. Celem stowarzyszenia jest wspieranie działań naszego Muzeum w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, szeroko pojętej edukacji i promocji archeologii oraz działania na rzecz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy!