25.03.2019r.

 

Skąd archeolodzy czerpią informację o przedwojennych odkryciach archeologicznych? Jak wyglądał system opieki nad dziedzictwem archeologicznym w dawnej prowincji śląskiej? Jakie informacje zawierają niemieckie archiwali archeologiczne? I w końcu jak zakończyło się poszukiwanie tytułowego legendarnego ołtarza śląskich druidów? Odpowiedzi na te pytania na pewno padną w trakcie wykładu. Być może słuchaczom nasuną się też inne, prelegent chętnie również na te odpowie. Młośnicy archeologii, historii i archiwaliów, obecność obowiązkowa!