28.05.2019r.
Badania archeologiczne na terenie Poznania mają metrykę sięgającą co najmniej XIX w. Dzięki nim wiemy z pewnością dużo więcej na temat poczatków tego ważnego ośrodka władzy we wczesnym średniowieczu. Osadnictwo z okresu początków państwa polskiego związane było przede wszystki z funkcjonowaniem piastowskiego grodu Poznań na terenie obecnego Ostrowa Tumskiego, jednak ważną rolę odgrywała również Śródka, gdzie zlokalizowany był jeden z najwcześniejszych cmentarzy chrześcijańskich w Polsce. O badaniach tej nekropolii wczesnośredniowiecznej, jej relacjach z poznańskim ośrodkiem władzy opowiedzą badacze śródzkiego cmentarzyska Ewa i Piotr Pawlakowie.