18.09.2019r.

Zapraszamy do udziału w międzypokoleniowym rajdzie rowerowym. Uczestnicy wydarzenia będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat nieistniejących już zabytków związanych z historią Świdnicy. A na zakończenie rajdu ognisko z kiełbaskami w parku muzealnym. Na zapisy zespołów międzypokoleniowych czekamy do 7 października pod adresem oswiata@muzeum-swidnica.org lub telefonicznie 68 327 31 13.

Wydarzenie organizowane jest w ramach realizacji programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi.