29.12.2019r.

Dobiegła końca realizacja dwuletniego projektu „Opracowanie i konserwacja skarbu przedmiotów brązowych z Nowego Kramska”. Dzięki finansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona zabytków archeologicznych” i wsparciu Miasta Zielona Góra zabytki zostały poddane konserwacji i starannie przebadane przez powołany w tym celu zespół specjalistów. Wyniki ich pracy zostały zawarte w publikacji „Skarb z Nowego Kramska. Analizy. Konteksty.”. Pięknie wydaną książkę zaprezentujemy czytelnikom 27 stycznia 2020 roku, w ramach otwartego spotkania Zespołu Badań Nad Zjawiskiem Masowego Deponowania Dóbr. Promocji będzie towarzyszył pokaz poddanych konserwacji zabytków.