11.02.2020r.
W głębokich odmętach Puszczy Zgorzeleckiej wrocławscy archeolodzy odkryli relikty zamku Bolka II Małego, ostatniego niezależnego księcia piastowskiego na Śląsku. O zamku wspominają liczne średniowieczne źródła. Wybudowano go ok. 1366 r. na lewym brzegu rzeki Czernej Wielkiej, w celu ochrony zachodnich rubieży księstwa Bolka II przed najazdami czeskimi. Jak doszło do upadku warowni i jakim cudem zamek zaginął na tyle lat w nieświadomości badaczy?