17.08.2020r.
Miło nam jest poinformować, że Narodowy Instytut Dziedzictwa przyznał środki finansowe na realizację projektu pt.: Wczesnośredniowieczne grodzisko w Tarnawie Rzepińskiej. Wyniki archiwalnych badań wykopaliskowych i nieinwazyjnych. Projekt realizowany jest w ramach programu MKiDN Ochrona Zabytków Archeologicznych przez Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy oraz Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich IAE PAN w Szczecinie. Efektem projektu będzie wieloautorska publikacja, w której zostaną przedstawione wyniki badań geofizycznych grodziska, które były realizowane w trakcie dwóch sezonów (badania magnetyczne, elektrooporowe i georadarowe), rezultaty badań nad dawnym środowiskiem przyrodniczym (analizy palinologiczne), a także wieloaspektowe opracowanie wyników badań wykopaliskowych prowadzonych przez Edwarda Dąbrowskiego w latach 60. XX wieku.
Do góry