15.09.2020r.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za dzisiejszy udział w rajdzie rowerowym. Mamy nadzieję, że był on zarówno przyjemną przejażdżką jak i interesującą lekcją na temat lokalnej historii. W trakcie dzisiejszego wydarzenia udało nam się również po raz pierwszy użyć naszego nowego sprzętu nagłaśniającego, który został zakupiony ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Lubuskiej Grupy Działania „Między Odrą a Bobrem” w ramach realizacji projektu pt. „Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza poprzez zakup sprzętu związanego z obszarem działań organizacji”. Bardzo dziękujemy za to wsparcie Biuro LGD Zabór.
„Międzypokoleniowy rajd rowerowy śladami świdnickich zabytków” współfinansowany był w ramach realizacji programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi. Tegoroczny rajd był również jednym z wydarzeń organizowanych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.
Organizatorami dzisiejszego wydarzenia było Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza oraz Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza.

        

                                                                 


Do góry