19.08.2021r.
Po raz trzeci zapraszamy entuzjastów tajemnic, historii i sportu na nasz międzypokoleniowy rajd rowerowy śladami świdnickich zabytków.
---------------------------------------------
Na zapisy zespołów międzypokoleniowych czekamy do
1 wrześnią 2021 pod adresem mailowym
oswiata@muzuem-swidnica.org lub tel. 68 327 31 13.
Dzieci mogą uczestniczyć w rajdzie tylko
pod opieką osoby dorosłej. 

Wydarzenie współfinansowane ze środków budżetu Gminy Świdnica w ramach realizacji programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz przy udziale studentów kierunku Turystyka i Rekreacja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Regulamin wydarzenia
 
 
 
Do góry