30.08.2021r.
Przypominamy, że jesteśmy w trakcie realizacji projektu: Castrum Lubenow. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży mieszkalno-obronnej w Lubrzy. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest dr Arkadiusz Michalak. W jego ramach w tym roku zrealizujemy m.in. opracowanie 14 monet średniowiecznych, w różnym stanie zachowania, pozyskanych w trakcie badań założenia w Lubrzy. Podstawowym celem tego opracowania jest odpowiedź na pytanie, na ile źródła numizmatyczne są zbieżne z materiałem archeologicznym i danymi historycznymi, co mówią o chronologii założenia, handlu oraz docierających tam wpływach kulturowych. Analizę numizmatów wykona dr Tadeusz Szczurek, autor wielu artykułów naukowych dotyczących numizmatyki, znakomity znawca problematyki obiegu monetarnego na pograniczu Nowej Marchii i Ziemi Torzymskiej w średniowieczu, emerytowany pracownik Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. Rezultaty jego analizy będą częścią składową książki, która zostanie wydana w 2022 r.
Prosimy śledzić nasze relacje na FB i stronie internetowej Muzeum.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszy Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa zgodnie z art. 80 1. ustawy z dnia 19 listopada 2019 r. o grach hazardowych oraz budżetu Miasta Zielona Góra.
Prace archeologiczne w trakcie których pozyskano opracowywane materiały finansowane były przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, a zrealizował je Oddział Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich przy współpracy wolontariuszy z Lubuskiej Grupy Eksploracyjnej "Nadodrze".
Do góry