06.09.2021r.
Realizacja projektu: Castrum Lubenow. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży mieszkalno-obronnej w Lubrzy zakłada w tym roku również opracowanie zbioru około 1382 fragmentów naczyń ceramicznych pozyskanych w trakcie badań tego założenia. Ceramika jest źródłem, którego znaczenia nie można przecenić. Niestety jego masowe występowanie powoduje, że często nie jest traktowane z należytą uwagą i pieczołowitością. Zasadnicze pytania które pojawią się w trakcie analizy nie dotyczyć będą tylko sposobów klasyfikacji i opisu (choć te zostaną również wykonane), a skupione będą raczej na ich funkcji czy technologii wykonania naczyń. Analizę ceramiki wykona świetny znawca problematyki średniowiecznych i nowożytnych wytworów ceramicznych mgr Sławomir Kałagate z Pracowni Archeologicznej mgr Aliny Jaszewskiej z Zielonej Góry. Rezultaty jego opracowania będą częścią składową książki, która zostanie wydana w 2022 r.
Prosimy śledzić nasze relacje na FB i stronie internetowej Muzeum.
Przypomnijmy, że pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest dr Arkadiusz Michalak z naszego Muzeum.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszy Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa zgodnie z art. 80 1. ustawy z dnia 19 listopada 2019 r. o grach hazardowych oraz budżetu Miasta Zielona Góra.
Prace archeologiczne w trakcie których pozyskano opracowywane materiały finansowane były przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, a zrealizował je Oddział Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich przy współpracy wolontariuszy z Lubuskiej Grupy Eksploracyjnej "Nadodrze"
Do góry