15.09.2021r.
Projekt Castrum Lubenow. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży mieszkalno-obronnej w Lubrzy, zakłada również przeprowadzenie niezbędnych analiz materiału osteologicznego (236 kości) pozyskanego w trakcie prac archeologicznych. Przeprowadzi je prof. Daniel Makowiecki z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (fot. Andrzej Romański). Celem badań jest przede wszystkim rozpoznanie diety mieszkańców wieży, wskazanie sposobów pozyskiwania żywności, a szerzej podstawowych gałęzi gospodarczych ludności pogranicza Śląska, Wielkopolski i Brandenburgii w późnym średniowieczu. Ze wstępnej analizy Pana Prof. Makowieckiego wynika, że zdecydowaną większość materiałów osteologicznych stanowią kości bydła, dużo mniejszą świni, przy sporym udziale owcy/kozy. Na stanowisku wystąpiły również pojedyncze kości konia, jelenia, sarny, psa i dzika.
Na ilustracji Adam nadający nazwy zwierzętom. The Aberdeen Bestiary, datowany na czas między 1121 a 1135. MS 24 Folio 5r
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszy Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa zgodnie z art. 80 1. ustawy z dnia 19 listopada 2019 r. o grach hazardowych oraz budżetu Miasta Zielona Góra.
Prace archeologiczne w trakcie których pozyskano opracowywane materiały finansowane były przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, a zrealizował je Oddział Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich przy współpracy wolontariuszy z Lubuskiej Grupy Eksploracyjnej "Nadodrze".
Do góry