23.09.2021r.
Częścią naszego zadania w ramach projektu Castrum Lubenov jest również jego promocja. Oprócz postów które czytać można na naszym fanpagu i stronie internetowej, staramy się również osiągnięcia projektu udostępniać w obiegu naukowym. W przyszłym roku spodziewajcie się wykładu podsumowującego projekt w ramach spotkań "O archeologii przy kawie" i innych spotkań promocyjnych w wolnym dostępie w Świebodzinie i okolicach.
W tym roku, 21 września dr Arkadiusz Michalak na międzynarodowej konferencji "Archaeology of Conflicts" w Hradec Kralove z referatem "Castrum Lubenov. Tragic history of the Late Medieval Tower House in Lubrza" przedstawił historię założenia, oraz omówił zabytki uzbrojenia odkryte na jego terenie, które zdaniem Autora mogą wskazywać na nie oświetlone źródłami pisanymi oblężenie wieży, prawdopodobnie z czasu konfliktu Henryka IV z Brandenburgią na początku XIV w..
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszy Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa zgodnie z art. 80 1. ustawy z dnia 19 listopada 2019 r. o grach hazardowych oraz budżetu Miasta Zielona Góra.
Prace archeologiczne w trakcie których pozyskano opracowywane materiały finansowane były przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, a zrealizował je Oddział Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich przy współpracy wolontariuszy z Lubuskiej Grupy Eksploracyjnej "Nadodrze".
Do góry