27.09.2021r.
Projekt: Castrum Lubenow. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży mieszkalno-obronnej w Lubrzy, zakłada również analizę i opracowanie danych teledetekcyjnych i kartograficznych związanych z wieżą w Lubrzy.
Wskutek nielegalnych prac, które doprowadziły do zniszczenia nasypu ziemnego założenia, utracone zostały wszystkie informacje o jego formie, wielkości i charakterze. Dzięki zastosowaniu danych teledetekcyjnych, które zebrano jeszcze przed zniszczeniem nasypu możliwe będzie odtworzenie jego formy, co jest równie istotne z punktu widzenia przyszłych działań konserwatorskich. Dane te wraz z wykorzystaniem dawnych zobrazowań kartograficznych pozwolą również na uzupełnienie informacji o uwarunkowaniach środowiskowych założenia (odczytania podstawowych [wysokość n.p.m. nachylenie zboczy, kąt nachylenia, ekspozycja] oraz
wtórnych atrybutów topograficznych bazujących na podstawach fizycznych i empirycznych. Efektem tych działań będzie również
opracowanie Numerycznego Modelu Terenu założenia i jego zaplecza. Prace na potrzeby projektu wykona dr hab. Grzegorz Kiarszys z Katedry archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego.
Prosimy śledzić nasze relacje na FB i stronie internetowej Muzeum.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszy Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa zgodnie z art. 80 1. ustawy z dnia 19 listopada 2019 r. o grach hazardowych oraz budżetu Miasta Zielona Góra.
Prace archeologiczne w trakcie których pozyskano opracowywane materiały finansowane były przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, a zrealizował je Oddział Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich przy współpracy wolontariuszy z Lubuskiej Grupy Eksploracyjnej "Nadodrze".
Do góry