05.10.2021r.

Nasz projekt: "Castrum Lubenow...", sukcesywnie posuwa się do przodu. Pierwsze zlecone opracowania spływają już na nasze ręce. Wyniki są niezwykle intrygujące... 
Ważnym elementem projektu jest również opracowanie źródeł pisanych związanych ze średniowiecznymi dziejami Lubrzy. Prace te mają na celu nakreślenia tła kulturowego, politycznego i własnościowego założenia obronnego w Lubrzy. Do jego zrealizowania konieczna była krytyka i opracowanie zachowanych źródeł pisanych dotyczących jego dziejów, a niestety nie są one zbyt liczne i narosło wokół nich wiele przekłamań i misinterpretacji. Tego niełatwego zadania podjęła się prof. Joanna Karczewska, kierownik Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki w Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, autorka m.in. monografii „Ród Pomianów na Kujawach w średniowieczu” (Wrocław 2003), „Własność szlachecka na pograniczu wielkopolsko-kujawskim w pierwszej połowie XV wieku” (Kraków 2010), „Kożuchów. Studia z dziejów średniowiecznego miasta”(Kraków 2018), prowadząca badania nad średniowiecznym rycerstwem polskim, osadnictwem średniowiecznym na terytorium Kujaw i Wielkopolski, a także historią Śląska głogowskiego w wiekach średnich. Rezultaty analizy pozwolą być może na ustalenie fundatora założenia, a także powiązanie odkrytych militariów z konkretnym wydarzeniem o charakterze zbrojnym.

fot. Hubert Sempoch

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszy Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa zgodnie z art. 80 1. ustawy z dnia 19 listopada 2019 r. o grach hazardowych oraz budżetu Miasta Zielona Góra.

Prace archeologiczne w trakcie których pozyskano opracowywane materiały finansowane były przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, a zrealizował je Oddział Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich przy współpracy wolontariuszy z Lubuskiej Grupy Eksploracyjnej "Nadodrze".

Do góry