11.10.2021r.
Na pograniczu trzech światów - cmentarzysko w Domaniowicach, a sytuacja na Środkowym Nadodrzu w III-I stuleciu przed Chr." - to tytuł kolejnego wykładu z cyklu "O archeologii przy kawie", który wygłosi dla Państwa dr Michał Kasiński.
Ostatnie trzy stulecia przed narodzeniem Chrystusa to czas istotnych przemian nie tylko w dziejach Środkowego Nadodrza, ale także całej Europy środkowej. Z jednej strony są one wywołane kolejnymi falami migracji rozmaitych ludów, w niewielkiej tylko części poświadczonych z źródłach pisanych tego okresu, z drugiej zaś silnymi oddziaływaniami kultury Celtów. W przypadku ziem Polski jest to okres słabo poznany, głównie ze względu na charakter źródeł. Do nielicznych stanowisk, pozwalających przynajmniej częściowo rekonstruować dynamikę wydarzeń, zaliczyć należy położoną w pobliżu Głogowa nekropolę w Domaniowicach. Stanowisko to, użytkowane przez społeczności kultury pomorskiej oraz jastorfskiej, nie doczekało się do tej pory pełnego opracowania. Celem wystąpienia jest zatem przybliżenie dziejów tego cmentarzyska oraz określenie jego znaczenia dla rozumienia zjawisk zachodzących w młodszym okresie przedrzymskim na dwóch szerszych planach - całego regionu Środkowego Nadodrza oraz międzyrzecza Łaby i Wisły.
-----------------------------------------------------------------------
Ze względu na panującą sytuacje epidemiologiczną prelekcja będzie miała charakter hybrydowy. Bardzo prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w wykładzie telefonicznie: 68 3273113 lub mailowo: oswiata@muzeum-swidnica.org. Liczba miejsc ograniczona.
Dla tych z Państwa którzy nie będą mogli uczestniczyć w wykładzie osobiście, będzie możliwość śledzenia wykładu on linie.
Link do wykładu: https://youtu.be/qNX8q3iaqDw
Mamy nadzieję, że tym razem obędzie się bez problemów technicznych.
Do góry