13.10.2021r.
Pozyskane w trakcie badań na obszarze zdewastowanego założenia obronnego w Lubrzy zabytki metalowe w momencie odkrycia znajdowały się w różnym stanie zachowania. Sukcesywnie w kolejnych miesiącach po pracach ratunkowych poszczególne zabytki poddawane były konserwacji, która pozwalała je z jednej strony zabezpieczyć, z drugiej zaś rozpoznać formę zabytku która kryła się pod warstwą korozji. Dzięki projektowi "Castrum Lubenov" udało się dodatkowo zakonserwować ponad 500 zabytków pozyskanych w trakcie badań w Lubrzy.
Prace konserwatorskie prowadziła w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza Bożena Buksik, najbardziej wymagające zabytki konserwowane są nadal przez mgr Małgorzatę Żukowską z Poznania. Efekty tych prac podziwiać będzie można zarówno w książce, jak i na małej wystawie która towarzyszyć będzie promocji publikacji.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszy Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa zgodnie z art. 80 1. ustawy z dnia 19 listopada 2019 r. o grach hazardowych oraz budżetu Miasta Zielona Góra.
Prace archeologiczne w trakcie których pozyskano opracowywane materiały finansowane były przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, a zrealizował je Oddział Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich przy współpracy wolontariuszy z Lubuskiej Grupy Eksploracyjnej "Nadodrze".
Do góry