19.05.2022r.
Przechodząc przez las, łąkę czy pole uprawne możemy mieć wrażenie, że są tu od zawsze. Jednak krajobraz wokół nas zmienia się w szybkim tempie co możemy zaobserwować zwłaszcza na terenach gdzie intensywnie działa człowiek - obserwujemy wylesienia, osuszanie bagien, znikające jeziora, powstające osiedla. Czy to domena tylko naszych czasów? Archeologia odkrywając przeszłość człowieka, często przy pomocy paleoekologii, dotyka tematu jego relacji ze środowiskiem naturalnym i odpowiada na pytanie: jak zmieniająca się przyroda warunkowała osadnictwo ludzkie; i w drugą stronę: jak człowiek poprzez swoje osadnictwo zmieniał przyrodę.
Na najbliższym wkładzie z cyklu "O archeologii przy kawie" dr Jakub Niebieszczański z Wydziału Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przedstawi Państwu proces ewolucji krajobrazu w świetle pradziejowego i wczesnohistorycznego osadnictwa na przykładzie Środkowej Wielkopolski i stanowiska archeologicznego w Bruszczewie - z odniesieniem do innych obszarów (Polski Zachodniej i Północnej).

Wykład w formie hybrydowej odbędzie się w siedzibie naszego Muzeum oraz na naszym kanale w serwisie YouTube. Zapraszamy!

Link do wykładu on-line https://youtu.be/VcOTszSnWRc
Do góry