01.09.2022r.
Już w najbliższy wtorek o godzinie 13.00 zapraszamy do naszego muzeum na uroczyste otwarcie naszej nowej wystawy czasowej pt. "Archeologia Zielonej Góry".
 
Przeszłość niemal od zawsze rozpalała wyobraźnię, skłaniała do refleksji, zadumy. Obchodzony w tym roku w Zielonej Górze podwójny jubileusz 800-lecia lokacji miasta i 700- lecia otrzymania praw miejskich jest doskonałą okazja, do zaprezentowania Państwu historii badań archeologicznych w naszym mieście.
Prace archeologiczne na obszarze współczesnej Zielonej Góry prowadzono już w okresie przedwojennym. Były one związane głównie z osadnictwem pradziejowym, a w niewielkim zakresie dotyczyły początków miasta. Do lat 90. XX wieku prace prowadzono w bardzo małej skali (otworzono niewielkie wykopy na Placu Powstańców Wielkopolskich i ul. Kupieckiej). Dopiero badania przy ul. Krawieckiej w 1993 roku zapoczątkowały realne włączenie się archeologów w rozpoznanie dziejów miasta. W ciągu tych trzydziestu lat naukowcy prowadzili badania przy ponad 500 inwestycjach tak prywatnych, jak i miejskich, które znacząco poprawiły stan wiedzy dotyczącej przeszłości miasta. Odkryto najstarsze pozostałości zabudowy drewnianej, a także późniejszej szachulcowej i murowanej, relikty drewnianego wodociągu, odcinki murów obronnych miasta, a także nekropolie na których chowano dawnych mieszkańców Zielonej Góry. Prezentowane na wystawie materiały przybliżają charakter badań archeologicznych w mieście, pokazując poprzez odkrywane w ich trakcie zabytki zmienność zapotrzebowania mieszkańców Zielonej Góry na przestrzeni dziejów na rozmaite przedmioty codziennego użytku.
--------------------------
Fotografie na plakacie: Archiwum MAŚN oraz archiwum prywatne Bartłomieja Gruszki.
Do góry