28.05.2019r.
Kamienne kręgi pojawiły się na Pomorzu około drugiej połowy I wieku n.e., wraz plemionami pochodzącymi z południowej Skandynawii, Gotów, a później Gepidów. Pod koniec I w. p.n.e. i na początku I w. n.e. Goci opuścili wyspę Skandię i - według rzymskiego historyka Jordanesa - po przepłynięciu Bałtyku, wylądowali w rejonie Pomorza Środkowego zakładając Gothiskandię. Najwięcej źródeł dotyczących ich pobytu na Pomorzu, dostarczają nam badania archeologiczne cmentarzysk birytualnych, czyli takich, gdzie obok siebie występują pochówki ciałopalne i szkieletowe. Prezentowana wystawa zawiera głównie zabytki związane z kulturą wielbarską, utożsamianą z Gotami na Pomorzu, pochodzące ze zbiorów Muzeum w Koszalinie. To charakterystyczne dla stroju Gotów zapinki (fibule), a także sprzączki, nakładki i okucia końca pasów. Wśród eksponatów znajdują się również m.in. bransolety, wisiorki gruszkowate i kuliste czy szklane i bursztynowe paciorki. Można także podziwiać tam przedmioty codziennego użytku: szpile, przęśliki, grzebienie czy naczynia gliniane. Pochodzą one w większości z cmentarzysk kultury wielbarskiej, która występuje również na obszarze środkowego Nadodrza. Co niezwykle interesujące, jawiący się jako krwiożerczy i barbarzyński lud, do pochówków swoich zupełnie nie wkładał elementów uzbrojenia, co było bardzo typowe dla innych kultur archeologicznych w tym czasie. Ważnym elementem wystawy są również rekonstrukcje obiektów charakterystycznych dla gockich cmentarzysk: kurhanu, kręgu kamiennego, stosu pogrzebowego. Uzupełnia ją bogata, bardzo obrazowa szata graficzna, przygotowana w trakcie badań tego typu obiektów na Pomorzu. Uzupełnienie wystawy stanowi historia wyprawy, walki, śmierci i pochówku wodza Filimera, syna Gadriaga, postaci znanej z dzieła "Getica".

Radio Zachód http://www.zachod.pl/ oraz Gazeta Lubuska https://gazetalubuska.pl/