Zapraszamy do udziału w Queście wiejskim pt. "Na Świdnickim szlaku! Quest o historii i zabytkach Świdnicy". Jest to gra terenowa polegająca na odkrywaniu zabytków związanych z historią Świdnicy. 

Quest wiejski jest efektem realizacji zadania pt. "Międzypokoleniowy rajd rowerowy śladami zabytków świdnickich", które współfinansowane było z budżetu Gminy Świdnica w ramach realizacji programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi. Quest przygotowali studenci kierunku turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Zielonogórskim (Aleksandra Dulat, Katarzyna Lotek, Jakub Mazur, Justyna Tchórz, Aleksandra Wójcik) pod opieką dr Agnieszki Gandeckiej. 


karta Questu do pobrania


dokument pdf
Zakończyłeś rajd? Odbierz swoją nagrodę!

 dokument pdf
Do góry