Zapraszamy do udziału queście wiejskim pt. "Śladami  zabytków świdnickich". Jest to gra terenowa polegająca na odkrywaniu zabytków związanych z historią Świdnicy. Po zakończeniu questu zapraszamy do siedziby naszego Muzeum w celu uzyskania pieczątki potwierdzającej ukończenie gry. Uwaga! Pieczątkę można otrzymać w godzinach otwarcia Muzeum.

Quest wiejski jest efektem realizacji zadania pt. "Międzypokoleniowy rajd rowerowy śladami zabytków świdnickich", które współfinansowane było z budżetu Gminy Świdnica w ramach realizacji programu  współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi.


karta zadań do pobrania

dokument pdf 
Do góry