ŁOWCY I ROLNICY EPOKI KAMIENIA NA ŚRODKOWYM NADODRZU

Okres najstarszy ilustruje ekspozycja "Łowcy i rolnicy epoki kamienia na Środkowym Nadodrzu". Wystawa ta przy pomocy rekonstrukcji ilustruje życie człowieka w okresie od paleolitu schyłkowego do końca neolitu (11000 - 1800 lat p. n. e.)

WICINA - GRÓD METALURGÓW SPRZED 2500 LAT 
Na wystawie "Wicina - gród metalurgów sprzed 2500 lat" zaprezentowano najciekawsze przedmioty wydobyte w trakcie wieloletnich badań wykopaliskowych na grodzisku kultury łużyckiej - ozdoby brązowe, złote, szklane i żelazne, elementy uzbrojenia, narzędzia i ceramikę. Osada obronna w Wicinie jest miejscem szczególnym. Zbudowana około 700 lat p. n. e. na niedostępnych bagnach rozlewiska Lubszy została w połowie VI lub na przełomie VI/V wieku p. n. e. całkowicie zniszczona przez Scytów. Napad, który był całkowita klęska dla lokalnej społeczności, stał się błogosławieństwem dla archeologów. Pod warstwą spalenizny zgliszcza osady przetrwały nietknięte prawie 2500 lat.

ŚRODKOWE NADODRZE U SCHYŁKU STAROŻYTNOŚCI 
Okres od III w. p. n. e. do V w. n. e. ilustruje ekspozycja "Środkowe Nadodrze u schyłku starożytności". Według podziałów stosowanych w archeologii jest to okres lateński, w którym można obserwować na terenach Polski pewne wpływy celtyckie, oraz tzw. okres wpływów rzymskich. Najciekawszymi eksponatami na tej wystawie są przedmioty powstałe pod wpływem kultury celtyckiej, głównie szklane paciorki z wyobrażeniem twarzy ludzkiej.

MIASTO I WIEŚ WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU ORAZ ZBROJOWNIA
Obrona granicy zachodniej państwa polskiego za panowania Piastów
W salach drugiego piętra prezentowana jest "Gospodarka w średniowieczu na Środkowym Nadodrzu" - przedmioty związane z życiem codziennym w okresie wczesnego i późnego średniowiecza, oraz "Obrona granicy zachodniej państwa polskiego za panowania Piastów", na której zgromadzono głównie uzbrojenie i akcesoria związane z rzędem końskim. Wystawę uzupełniają gobeliny przedstawiające artystyczne wizje bitew średniowiecznych.
Krzemienne groty strzał
Rekonstrukcja obozowiska łowców paleolitycznych
Ciężarki tkackie
Skarb z Witaszkowa (kopia)
Paciorki z Domaniowic
Zapinka brązowa
Zawieszka brązowa w kształcie jaszczurki
Urna twarzowa
Zapinki metalowe
Do góry