Zdecydowaną większość zbiorów muzealnych stanowią zabytki pozyskane w trakcie wykopalisk archeologicznych. Niewielkim, ale znaczącym fragmentem tych zbiorów są przedmioty pochodzące z przypadkowych znalezisk oraz spuścizna po zbiorach byłych muzeów niemieckich. Odrębną kategorią zbiorów są numizmaty. Kategoria ta liczy obecnie ponad 12000 monet.

Obok wielkiej ilości ceramiki i biżuterii z różnych okresów pradziejów w MAŚN przechowywane są okazy militariów z okresu wpływów rzymskich i średniowiecza. Oddzielną kategorię tworzą tzw. „zbiory specjalne”. Znajdują się w nich przedmioty związane z prof. Józefem Kostrzewskim oraz kolekcja zabytków pochodzących z prekolumbijskiej Ameryki.


Zasady korzystania ze zbiorów MAŚN - informacje dla studentów, doktorantów i archeologówZasady korzystania ze zbiorów MAŚN - informacje dla studentów, doktorantów i archeologów

 

Kolia z bursztynu
Bransolety brązowe z cmentarzyska w Różanówce
Złoty sygnet znaleziony w fosie miejskiej w Zielonej Górze
Malowana czarka z Wiankowa
Do góry