OFERTA ZAJĘĆ


Muzeum Archeologiczne od lat prowadzi działalność edukacyjną skierowaną do dzieci i młodzieży na wszystkich etapach kształcenia. Prezentujemy na nich pracę archeologa, pradzieje regionu, życie ludzi w poszczególnych epokach pradziejowych i w okresie wczesnego średniowiecza. Wszystkie zajęcia odbywają się w formie lekcji muzealnej wzbogaconej bezpośrednim kontaktem z zabytkiem i zwiedzaniem ekspozycji.

Obecnie w przygotowaniu jest nowa, bogatsza oferta zajęć edukacyjnych. Nowa formuła przewiduje ograniczenie do minimum tradycyjnego wykładu, który będzie jedynie wprowadzeniem w temat, realizowany w formie warsztatów, gier terenowych czy zajęć plastycznych. Pragniemy aby zajęcia w nowej formule wyzwalały w dzieciach kreatywność i zmuszały do samodzielnego myślenia. Przewidujemy zajęcia związane z różnymi formami wytwórczości pradziejowej, ale też wyjaśniające wydarzenia z zakresu życia społecznego, wierzeń, obrzędowości, oraz przybliżające i objaśniające cel i metody pracy archeologa.

Nowa oferta edukacyjna będzie gotowa z początkiem roku szkolnego 2018/2019. Do końca obecnego roku szkolnego lekcje będą odbywały się na dotychczasowych zasadach.


JAK ZAMÓWIĆ ZAJĘCIA


Działalność edukacyjną w Muzeum Archeologicznym prowadzi Dział Edukacji, Promocji i Wystaw. Aby skorzystać z proponowanej ofert zajęć oraz warsztatów prosimy o kontakt z pracownikami działu:

Julia Orlicka-Jasnoch

Monika Kaczmarek

oswiata@muzeum-swidnica.org

tel. 68 327 31 13