Park Kulturowy Grodzisko w Wicinie
Oddział Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich
Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy
Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych w Poznaniu
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze
XEROEXPRESS
Agencja reklamy ELGRECO
Do góry