Muzuem prowadzi sprzedaż wszystkich poniższych publikacji - zarówno w siedzibie Muzeum jak i wysyłkowo. Osoby zainteresowane zakupem publikacji prosimy o kontakt mailowy pod adresem oswiata@muzeum-swidnica.org

ARCHEOLOGIA ŚRODKOWEGO NADODRZA, TOM I-VIII
CENA JEDNEGO TOMU: 30 ZŁ
ARCHEOLOGIA ŚRODKOWEGO NADODRZA, TOM IX-XII
CENA JEDNEGO TOMU: 45 ZŁ


                           


"ARMA CONFINiI. PRZEMIANY PÓŹNOŚREDNIOWIECZNEJ BRONI NA RUBIEŻACH ŚLĄSKA, WIELKOPOLSKI, BRANDENBURGII I ŁUŻYC"
ARKADIUSZ MICHALAK
ZIELONA GÓRA, 2018
CENA: 45,00 ZŁ


 "Marcinowice. Skarb przedmiotów metalowych z wczesnej epoki brązu"
red. A. MICHALAK, E. PRZECHRZTA
ZIELONA GÓRA, 2020
CENA: 40,00 ZŁ


PUBLIKACJE W WERSJI CYFROWEJ DO POBRANIA

"CASTRUM LUBENOV. TRAGICZNE DZIEJE ŚREDNIOWIECZNEJ WIEŻY W LUBRZY"
RED. A. MICHALAK
PĘKOWICE-ŚWIDNICA, 2022

materiały uzupełniające dostępne >tutaj<


 "marcinowice. skarb przedmiotów metalowych z wczesnej epoki brązu"
RED. A. Michalak, e. przechrzta
ZIELONA GÓRA, 2020
"wczesnośredniowieczne grodzisko w tarnawie rzepińskiej"
RED. B. Gruszka, A. MICHALAK,
ZIELONA GÓRA, 2020

"WCZESNOŚREDNIOWIECZNE GRODZISKO I OSADA W PRZYTOKU, STAN. 1 I 2.
WYNIKI BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH"

RED. B.GRUSZKA
ZIELONA GÓRA, 2019 
"skarb z nowego kramska. analizy. konteksty"
RED. A. MICHALAK, J. orlicka-jasnoch
ZIELONA GÓRA, 2019

"KU JEDNOŚCI I NIEPODLEGŁOŚCI - NOWE KRAMSKO 1919. POWSTAŃCZA BITWA OKIEM ARCHEOLOGA"
ZIELONA GÓRA, 2018


Do góry