Muzuem prowadzi sprzedaż wszystkich poniższych publikacji - zarówno w siedzibie Muzeum jak i wysyłkowo. Osoby zainteresowane zakupem publikacji prosimy o kontakt mailowy pod adresem oswiata@muzeum-swidnica.org

ARCHEOLOGIA ŚRODKOWEGO NADODRZA, TOM I-VIII
CENA JEDNEGO TOMU: 30 ZŁ
ARCHEOLOGIA ŚRODKOWEGO NADODRZA, TOM IX-XII
CENA JEDNEGO TOMU: 45 ZŁ


                           


"ARMA CONFINI. PRZEMIANY PÓŹNOŚREDNIOWIECZNEJ BRONI NA RUBIEŻACH ŚLĄSKA, WIELKOPOLSKI, BRANDENBURGII I ŁUŻYC"
ARKADIUSZ MICHALAK
ZIELONA GÓRA, 2018
CENA: 45,00 ZŁ


 "Marcinowice. Skarb przedmiotów metalowych z wczesnej epoki brązu"
red. A. MICHALAK, E. PRZECHRZTA
ZIELONA GÓRA, 2020
CENA: 40,00 ZŁ


PUBLIKACJE W WERSJI CYFROWEJ DO POBRANIA
"wczesnośredniowieczne grodzisko i osada w przytoku, stan. 1 i 2.
wyniki badań archeologicznych i środowiskowych"

RED. B.gruszka
ZIELONA GÓRA, 2019 
"ku jedności i niepodległości - Nowe kramsko 1919. powstańcza bitwa okiem archeologa"
Zielona góra, 2018
"marcinowice. skarb przedmiotów metalowych z wczesnej epoki brązu"
RED. A. Michalak, e. przechrzta
ZIELONA GÓRA, 2020
"wczesnośredniowieczne grodzisko w tarnawie rzepińskiej"
RED. B. Gruszka, A. MICHALAK,
ZIELONA GÓRA, 2020
"skarb z nowego kramska. analizy. kontekstyt"
RED. A. MICHALAK, J. orlicka-jasnoch
ZIELONA GÓRA, 2019


Do góry