Biblioteka Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza gromadzi publikacje dotyczące badań nad pradziejami i wczesną historią regionu Środkowego Nadodrza, Polski i Europy. W swoich zbiorach posiada także bogaty zbiór publikacji przedwojennych, dotyczących regionu. Obecnie zasoby Biblioteki to ponad 7500 pozycji inwentarzowych. Jest to biblioteka wewnętrzna, na użytek pracowników merytorycznych. Osoby z zewnątrz mogą korzystać ze zbiorów na miejscu, w godzinach pracy muzeum, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (oswiata@muzeum-swidnica.org lub telefonicznie 68 327 31 13). Zasady korzystania z Biblioteki określa REGULAMIN.

Osoba odpowiedzialna za bibliotekę
Aneta BogackaRegulamin biblioteki MAŚN Regulamin biblioteki MAŚNSpis publikacji niemieckich z przed 1945 rokuSpis publikacji niemieckich sprzed 1945 rokuSpis publikacji niemieckich z przed 1945 rokuSprzedaż dubletów


Do góry