WYSTAWY AKTUALNE

W KRĘGU TAJEMNIC
04.06.2019 - 04.08.2019

Kamienne kręgi pojawiły się na Pomorzu około drugiej połowy I wieku n.e., wraz plemionami pochodzącymi z południowej Skandynawii, Gotów, a później Gepidów. Pod koniec I w. p.n.e. i na początku I w. n.e. Goci opuścili wyspę Skandię i - według rzymskiego historyka Jordanesa - po przepłynięciu Bałtyku, wylądowali w rejonie Pomorza Środkowego zakładając Gothiskandię. Najwięcej źródeł dotyczących ich pobytu na Pomorzu, dostarczają nam badania archeologiczne cmentarzysk birytualnych, czyli takich, gdzie obok siebie występują pochówki ciałopalne i szkieletowe. Prezentowana wystawa zawiera głównie zabytki związane z kulturą wielbarską, utożsamianą z Gotami na Pomorzu, pochodzące ze zbiorów Muzeum w Koszalinie. To charakterystyczne dla stroju Gotów zapinki (fibule), a także sprzączki, nakładki i okucia końca pasów. Wśród eksponatów znajdują się również m.in. bransolety, wisiorki gruszkowate i kuliste czy szklane i bursztynowe paciorki. Można także podziwiać tam przedmioty codziennego użytku: szpile, przęśliki, grzebienie czy naczynia gliniane. Pochodzą one w większości z cmentarzysk kultury wielbarskiej, która występuje również na obszarze środkowego Nadodrza. Co niezwykle interesujące, jawiący się jako krwiożerczy i barbarzyński lud, do pochówków swoich zupełnie nie wkładał elementów uzbrojenia, co było bardzo typowe dla innych kultur archeologicznych w tym czasie. Ważnym elementem wystawy są również rekonstrukcje obiektów charakterystycznych dla gockich cmentarzysk: kurhanu, kręgu kamiennego, stosu pogrzebowego. Uzupełnia ją bogata, bardzo obrazowa szata graficzna, przygotowana w trakcie badań tego typu obiektów na Pomorzu. Uzupełnienie wystawy stanowi historia wyprawy, walki, śmierci i pochówku wodza Filimera, syna Gadriaga, postaci znanej z dzieła "Getica".


ARCHIWUM WYSTAW

UKRAINA PRZED WIEKAMI
15.01.2019 - 10.05.2019

Zapraszamy do obejrzenia wystawy czasowej pomysłu Radosława Liwocha pt. „Ukraina przed wiekami”. Wystawa prezentuje zabytki z okresu obejmującego sześć tysiącleci – od zaskakujących urodą zabytków protocywilizacji trypolskiej, poprzez ozdoby i broń z epoki brązu, antyczną ceramikę z Pantikapajonu, przedmioty należące kiedyś do Scytów, Sarmatów, Gotów i Połowców oraz bogactwo wytworów kultury staroruskiej, późnośredniowiecznych i nowożytnych.

Patornat medialny: Gazeta LubuskaRadio ZachódTVP3.

HISTORIA ŚWIDNICY W OBRAZACH
23.11.2018 - 31.12.2018

Zapraszamy na wystawę banerową, z bogatym materiałem ilustracyjnym przedstawiającym najdawniejsze i nowsze dzieje Świdnicy. Równocześnie będzie można zobaczyć najciekawsze przedmioty odkryte w trakcie niedawnych poszukiwań zorganizowanych na terenie parku przy pałacu. Wystawa współfinansowana jest ze środków budżetu Gminy Świdnica w ramach Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi.

ARCHEOLOGIA NIEBIAŃSKA 
23.11.2018 - 11.01.2019

Monety, fragmenty ceramiki, ozdoby, zabawki, dzwon to wszystko zobaczyć będzie można na „Archeologia niebiańska”, która już w piątek 23 listopada 2018 r. zostanie otwarta w siedzibie Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze. Prezentowane na wystawie zabytki są efektem prac archeologicznych prowadzonych na wieży kościoła katedralnego w Gorzowie Wielkopolskim. Badania zrealizowane przez archeologów z Muzeum Lubuskiego pod kierownictwem Stanisława Sinkowskiego należą do pionierskich w skali polskiej. Wynika to z samego charakteru prac archeologicznych prowadzonych na pachach sklepiennych budowli średniowiecznej. 
Wystawę oglądać będzie można do 11 stycznia 2019 r. w siedzibie Muzeum – pałac Kittlitzów przy ul. Długiej 27 w Świdnicy. Organizatorami wydarzenia są: Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkpolskim, Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy, Katedra Gorzowska oraz ENERIS surowce. Wystawa objęta jest patronatem honorowym JE Księdza Biskupa Tadeusza Lityńskiego, Prezydenta Miasta Zielona Góra p. Janusza Kubickiego, Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego p. Jacka Wójcickiego, Przewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków p. dr Barbarę Bielinis-Kopeć.

KU JEDNOŚCI I NIEPODLEGŁOŚCI -  NOWE KRAMSKO 1919 R. - POWSTAŃCZA BITWA OKIEM ARCHEOLOGA
19.09 - 31.10.2018

Wystawa stanowi inaugurację obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a zarazem zwieńczenie projektu rozpoczętego w czerwcu 2018 r. archeologicznych poszukiwań pola bitwy pod Nowym Kramskiem, gdzie rozegrał się epizod Powstania Wielkopolskiego, ważnego etapu procesu odzyskania przez Polskę niepodległości.