WYSTAWY AKTUALNE


W tej chwili nie ma żadnej wystawy czasowej

ARCHIWUM WYSTAW

JAĆWINGOWIE. ZAPOMNIANI WOJOWNICY
30.07.2021 - 20.09.2021

Wczesne średniowiecze, gęste lasy spowite mgłą, gdzieś pomiędzy Wielkimi Jeziorami Mazurskimi, a Środkowym Niemnem i uzbrojeni wojownicy na koniach siejący postrach wśród swych sąsiadów. Przedstawiamy Państwu Jaćwingów, najbardziej na wschód wysunięty odłam Prusów.
Wśród im współczesnych wzbudzali skrajne emocje
Kronikach krzyżacki Piotr z Dusburga pisał o nich: „Szlachetni Sudawowie, jak przewyższali innych szlachetnością obyczajów, tak też górowali nad innymi bogactwem i siłą. Mieli bowiem sześć tysięcy jeźdźców i prawie niezliczoną ilość wojowników.”
Natomiast Wincety Kadłubeg, opisując wyprawę Kazimierza sprawiedliwego w 1193 r pisze o nich niezbyt przychylnie „nie znają użytku warowni i takie maja mury miast jak dzikie zwierzęta”

Kim tak naprawdę byli Jaćwingowie? Dlaczego ponieśli klęskę i popadli w zapomnienie?
Jeżeli chcecie poznać historię tego fascynującego plemienia, odwiedźcie koniecznie Nasze Muzeum!
PIAST TOTAL WAR - WOJSKOWOŚĆ W POLSCE WCZESNOPIASTOWSKIEJ
15.07.2020 - 31.12.2020

Ekspozycja przygotowana wespół z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, opowiada o wczesnośredniowiecznej wojskowości polskiej (od połowy X do połowy XII w.) Był to czas, gdy wojny toczono nieustannie. Władcy wczesnośredniowiecznej Europy, w tym nasi Piastowie, traktowali oddziały zbrojne i konflikty jako jedno z najważniejszych narzędzi polityki zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Prezentowana wystawa prezentuje całościowy obraz wojska Pierwszych Piastów. Pokazuje jak oddziały te były zorganizowane, jaką taktyką walczyły, jaką broń używały, z kim i w jaki sposób toczyły boje. Prześledzić można na niej również drogę jaką przebywał wojownik od dziecięctwa po starość.
Wystawa pod honorowym patronatem prezydenta miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego
LUBUSKA JANE DOE CZYLI PRYWATNA HISTORIA Z CZASÓW WOJNY I ZARAZY

19.12.2019 - 31.08.2020

Wystawa ilustruje lubuski epizod z czasów wojny trzydziestoletniej, który swój finał znalazł w nowej dzielnicy miasta - Ochli. Jego materialnym śladem jest grób zielonogórskiej mieszczki, odkryty przy leśnej drodze prowadzącej z Zielonej Góry do Ochli. Znalezione przy szkielecie kobiety monety pozwalają datować pochówek na rok 1631, kiedy to w kronikach miejskich pojawiły się zapiski o epidemii dżumy, która pozbawiła życia 2/3 mieszkańców miasta i ucieczce zielonogórskich mieszczan przed zarazą i rajtarami do pobliskiej Ochli. To tylko wstępny zarys tej tragicznej historii. Czy nasze śledztwo przyniosło więcej ustaleń na temat Jane Doe i okoliczności zdarzenia? Efekty analiz specjalistów nauk biologicznych, którzy zechcieli nas wesprzeć swoją wiedzą używając do badań zaawansowanego technologicznie sprzętu i najnowszych osiągnięć współczesnej medycyny sprawią że poczują się Państwo, jak w laboratorium „Kryminalnych zagadek CSI”. Rekonstrukcja twarzy, zmiany patologiczne, przebyte choroby – po raz pierwszy będą mogli Państwo zobaczyć takie rzeczy w naszym muzeum (okulary 3 D też się przydadzą). Zapraszamy!

DROŻSZE NIŻ ZŁOTO. ARCHEOLOGICZNE CYMELIA ZE ŚRODKOWEGO NADODRZA
16.05.2020 - 30.06.2020

Jak różnokształtne szkła pogrupowane według kolorów stanowią tylko elementy witrażu, tak poszczególne zabytki na wystawie pt. „Droższe niż złoto. Archeologiczne cymelia ze środkowego Nadodrza” stanowią tylko fragmenty układanki będącej materialnymi pozostałościami życia ludzi w różnych okresach dziejów naszych terenów.
Dopiero zebranie tych fragmentów w całość stanowi swego rodzaju-obraz życia i działalności ludzkiej - jak piękna średniowieczna rozeta.
Serdecznie zapraszamy na wystawę prezentującą zabytki nowo pozyskane i wydobyte z naszych magazynów. Wystawa dostępna dla zwiedzających do 30 czerwca 2020 r.


ZATONIE - DZIEJE CODZIENNOŚCI
23.07.2019 - 31.10.2019

Piękny, należący do księżnej Doroty de Talleyrand pałac i park w Zatoniu przechodzą kosztowną rewitalizacje. Z inicjatywy Stowarzyszenia Nasze Zatonie, Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy, przy wsparciu Lubuskiej Grupy Eksploracyjnej Nadodrze, przeprowadziło archeologiczne badania poszukiwawcze w parku w i przy pałacu w celu uzyskania dodatkowych informacji o jego dziejach, mieszkańcach i funkcjonowaniu. Rezultaty tych prac prezentuje nasza wystawa. Serdecznie zapraszamy!
W KRĘGU TAJEMNIC
04.06.2019 - 04.08.2019

Kamienne kręgi pojawiły się na Pomorzu około drugiej połowy I wieku n.e., wraz plemionami pochodzącymi z południowej Skandynawii, Gotów, a później Gepidów. Pod koniec I w. p.n.e. i na początku I w. n.e. Goci opuścili wyspę Skandię i - według rzymskiego historyka Jordanesa - po przepłynięciu Bałtyku, wylądowali w rejonie Pomorza Środkowego zakładając Gothiskandię. Najwięcej źródeł dotyczących ich pobytu na Pomorzu, dostarczają nam badania archeologiczne cmentarzysk birytualnych, czyli takich, gdzie obok siebie występują pochówki ciałopalne i szkieletowe. Prezentowana wystawa zawiera głównie zabytki związane z kulturą wielbarską, utożsamianą z Gotami na Pomorzu, pochodzące ze zbiorów Muzeum w Koszalinie. To charakterystyczne dla stroju Gotów zapinki (fibule), a także sprzączki, nakładki i okucia końca pasów. Wśród eksponatów znajdują się również m.in. bransolety, wisiorki gruszkowate i kuliste czy szklane i bursztynowe paciorki. Można także podziwiać tam przedmioty codziennego użytku: szpile, przęśliki, grzebienie czy naczynia gliniane. Pochodzą one w większości z cmentarzysk kultury wielbarskiej, która występuje również na obszarze środkowego Nadodrza. Co niezwykle interesujące, jawiący się jako krwiożerczy i barbarzyński lud, do pochówków swoich zupełnie nie wkładał elementów uzbrojenia, co było bardzo typowe dla innych kultur archeologicznych w tym czasie. Ważnym elementem wystawy są również rekonstrukcje obiektów charakterystycznych dla gockich cmentarzysk: kurhanu, kręgu kamiennego, stosu pogrzebowego. Uzupełnia ją bogata, bardzo obrazowa szata graficzna, przygotowana w trakcie badań tego typu obiektów na Pomorzu. Uzupełnienie wystawy stanowi historia wyprawy, walki, śmierci i pochówku wodza Filimera, syna Gadriaga, postaci znanej z dzieła "Getica".

UKRAINA PRZED WIEKAMI
15.01.2019 - 10.05.2019

Zapraszamy do obejrzenia wystawy czasowej pomysłu Radosława Liwocha pt. „Ukraina przed wiekami”. Wystawa prezentuje zabytki z okresu obejmującego sześć tysiącleci – od zaskakujących urodą zabytków protocywilizacji trypolskiej, poprzez ozdoby i broń z epoki brązu, antyczną ceramikę z Pantikapajonu, przedmioty należące kiedyś do Scytów, Sarmatów, Gotów i Połowców oraz bogactwo wytworów kultury staroruskiej, późnośredniowiecznych i nowożytnych.

Patornat medialny: Gazeta LubuskaRadio ZachódTVP3.

HISTORIA ŚWIDNICY W OBRAZACH
23.11.2018 - 31.12.2018

Zapraszamy na wystawę banerową, z bogatym materiałem ilustracyjnym przedstawiającym najdawniejsze i nowsze dzieje Świdnicy. Równocześnie będzie można zobaczyć najciekawsze przedmioty odkryte w trakcie niedawnych poszukiwań zorganizowanych na terenie parku przy pałacu. Wystawa współfinansowana jest ze środków budżetu Gminy Świdnica w ramach Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi.

ARCHEOLOGIA NIEBIAŃSKA 
23.11.2018 - 11.01.2019

Monety, fragmenty ceramiki, ozdoby, zabawki, dzwon to wszystko zobaczyć będzie można na „Archeologia niebiańska”, która już w piątek 23 listopada 2018 r. zostanie otwarta w siedzibie Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze. Prezentowane na wystawie zabytki są efektem prac archeologicznych prowadzonych na wieży kościoła katedralnego w Gorzowie Wielkopolskim. Badania zrealizowane przez archeologów z Muzeum Lubuskiego pod kierownictwem Stanisława Sinkowskiego należą do pionierskich w skali polskiej. Wynika to z samego charakteru prac archeologicznych prowadzonych na pachach sklepiennych budowli średniowiecznej. 
Wystawę oglądać będzie można do 11 stycznia 2019 r. w siedzibie Muzeum – pałac Kittlitzów przy ul. Długiej 27 w Świdnicy. Organizatorami wydarzenia są: Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkpolskim, Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy, Katedra Gorzowska oraz ENERIS surowce. Wystawa objęta jest patronatem honorowym JE Księdza Biskupa Tadeusza Lityńskiego, Prezydenta Miasta Zielona Góra p. Janusza Kubickiego, Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego p. Jacka Wójcickiego, Przewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków p. dr Barbarę Bielinis-Kopeć.

KU JEDNOŚCI I NIEPODLEGŁOŚCI -  NOWE KRAMSKO 1919 R. - POWSTAŃCZA BITWA OKIEM ARCHEOLOGA
19.09 - 31.10.2018

Wystawa stanowi inaugurację obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a zarazem zwieńczenie projektu rozpoczętego w czerwcu 2018 r. archeologicznych poszukiwań pola bitwy pod Nowym Kramskiem, gdzie rozegrał się epizod Powstania Wielkopolskiego, ważnego etapu procesu odzyskania przez Polskę niepodległości.Do góry