WYSTAWY AKTUALNE


WIELKA LECHIA - WIELKA ŚCIEMA 
08.06.2024 - 03.07.2024

Zapraszamy do obejrzenia wystawy banderowej stworzonej przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, która opowiada o teorii spiskowej i pseudonaukowych dywagacjach dotyczących tego, co rzekomo działo się na ziemiach polskich na długo przed Mieszkiem I. Celem ekspozycji jest obalenie mitu Wielkiej Lechii, a rozprawia się z nim poprzez analizę wybranych argumentów wielkolechickich i przekonanie, że aby uprawiać naukę, konieczny jest warsztat badawczy.

Od około dekady z Internetu wylewają się informacje o bohaterskich przodkach współczesnych Polaków zwanych Lechitami, rzadziej Ario-Słowianami czy Słowianami. Dlaczego bohaterskich? Bo już 2000 lat p.n.e. posiadali oni umiejętność obróbki metali, wynaleźli koło, zakładali grody, znali się na demokracji, mieli własną walutę i wojowniczą armię, która toczyła zwycięskie boje z Aleksandrem Wielkim i Juliuszem Cezarem. Jakby tego było mało, używali własnego pisma. Skoro tak, to dlaczego ich dzieje okryte są tajemnicą? Zwolennicy Wielkiej Lechii mają na to gotową odpowiedź: pradawne księgi Lechitów podstępnie wykradli duchowni katoliccy, którzy nakazali zniszczyć każdy ślad lechickiej potęgi. W tym okrutnym procederze pomagali i pomagają nadal archeologowie i historycy, i to za przysłowiowe 30 srebrników. Swój wkład w ukrywanie prawdy miał również niemiecki zaborca.

Autorzy wystawy postanowili wytłumaczyć dokładnie na czym polega owa absurdalność Wielkiej Lechii. Zaprezentowane kontrargumenty obnażają brak jakichkolwiek umiejętności warsztatowych propagatorów Wielkiej Lechii, którzy stanowczo odrzucają metody naukowe. Tym samym cofają się do czasów sprzed drugiej połowy XIX w., kiedy dyscypliny naukowe, w tym historia i archeologia, dopiero zaczęły się kształtować.

„Wielka Lechia – wielka ściema” to wystawa interwencyjna. Dotyczy naszego obecnego stosunku do historii, zwłaszcza tej zamierzchłej, w której pojawia się więcej pytań niż pewnych odpowiedzi. Głównym celem wystawy jest zachęcenie do refleksji i dyskusji, a optymalnie – do podjęcia działań zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się teorii takich, jak Wielka Lechia. Nie mniej ważne jest przekonanie odbiorców wystawy, że nauka historii ma sens i to zwłaszcza dziś, w erze cyfryzacji i „fake newsów”. Tyle że nie powinna być oparta na „wkuwaniu dat”, a bardziej na wykształceniu podejścia krytycznego.

Prezentowane na wystawie poglądy pseudonaukowe nie są w żadnym razie poglądami autorów i organizatora wystawy.

Autorem wystawy jest Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Kuratorzy wystawy:

Artur Wójcik (Sigillum Authenticum)

Ewelina Siemianowska (MPPP)

Dariusz Stryniak (MPPP)
ARCHIWUM WYSTAW

KOLEJNY WIEK Z ARCHEOLOGIĄ. BADANIA ARCHEOLOGICZNE W XXI WIEKU NA TERENIE GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
07.02.2024 - 31.05.2024

Początek XXI wieku, a szczególnie jego druga dekada, to czas realizacji wielu inwestycji budowlanych na terenie Gorzowa. Podczas prac odkopano znaczną ilość przedmiotów, szczególnie cennych pod względem historycznym. Skarby, które przez lata były skrywane pod ziemią, można zobaczyć odwiedzając naszą ekspozycję. Prezentuje ona wstępne wynik badań zarówno terenowych, specjalistycznych, jak i zabytków po konserwacji. Eksponowanym na wystawie artefaktom towarzyszą plansze zawierające informacje o znaleziskach archeologicznych i ich kontekście kulturowym. Uzupełnieniem wystawy są fotogramy ukazujące przebieg prac budowlanych i archeologicznych, co ukazuje znaczenie inwestycji budowlanych w odkrywaniu i poznawaniu dziejów Gorzowa - zarówno tych starszych, jak i młodszych, aż po czasy współczesne.
Ekspozycja stworzona została przez Stanisława Sinkowskiego we współpracy z Pawłem Kaźmierczakiem i Rafałem Wyganowskim z Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim. Wystawa swoją premierę miała w grudniu 2022 roku w Muzeum Lubuskim.
Wystawa poświęcona jest pamięci Henryka Jana Kustosza – badacza i miłośnika architektury.
 
Wystawa jest objęta honorowym patronatem:
- Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego,
- Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacka Wójcickiego,
- Marszałka Województwa Lubuskiego Marcina Jabłońskiego
- Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dr Barbary Bielinis-Kopeć.
Sponsorzy:
- M&K - Zakład Sieci Sanitarnych,
Sanitex,
- Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST,
- Gorzowskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne PRYZMAT,
- Drew-Plast Mazowiecki,
- Prim Tomasz Suterski.
 

CASTRUM LUBENOV. TRAGICZNE DZIEJE ŚREDNIOWIECZNEJ WIEŻY W LUBRZY
20.12.2022 - 31.08.2023

Określana w źródłach pisanych jako "Castrum Lubenov", wieża w Lubrzy stanowiła do niedawna jeden z niewielu dobrze zachowanych średniowiecznych obiektów mieszkalno-obronnych zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego. Założono ją w strategicznym miejscu, około 10 km na północny-wschód od Świebodzina, w dolinie jeziora Goszcza. Niestety w 2016 r. doszło do znacznego zniszczenia obiektu. Nasyp gródka w ogromnej większości został zniwelowany i rozwieziony poza obręb stanowiska. Bezpowrotnie zdewastowano substancję zabytkową tego ważnego założenia. Podjęte przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków działania prawne doprowadziły do badań ratowniczych terenu, ukierunkowanych na przeszukanie rozplantowanych mas ziemi, dokumentację i zabezpieczenie pozostałości gródka. W trakcie prac pozyskano zabytki metalowe, fragmenty ceramiki i kości zwierzęce, zalegające prawdopodobnie w obrębie nasypu, ale również fosy i podzamcza założenia.
Ekspozycja prezentuje wyniki badań uzyskane w trakcie realizacji projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Zielona Góra.
 
ARCHEOLOGIA ZIELONEJ GÓRY
06.09.2022 - 16.12.2023

Przeszłość niemal od zawsze rozpalała wyobraźnię, skłaniała do refleksji, zadumy. Obchodzony w tym roku w Zielonej Górze podwójny jubileusz 800-lecia lokacji miasta i 700- lecia otrzymania praw miejskich jest doskonałą okazja, do zaprezentowania Państwu historii badań archeologicznych w naszym mieście.
Prace archeologiczne na obszarze współczesnej Zielonej Góry prowadzono już w okresie przedwojennym. Były one związane głównie z osadnictwem pradziejowym, a w niewielkim zakresie dotyczyły początków miasta. Do lat 90. XX wieku prace prowadzono w bardzo małej skali (otworzono niewielkie wykopy na Placu Powstańców Wielkopolskich i ul. Kupieckiej). Dopiero badania przy ul. Krawieckiej w 1993 roku zapoczątkowały realne włączenie się archeologów w rozpoznanie dziejów miasta. W ciągu tych trzydziestu lat naukowcy prowadzili badania przy ponad 500 inwestycjach tak prywatnych, jak i miejskich, które znacząco poprawiły stan wiedzy dotyczącej przeszłości miasta. Odkryto najstarsze pozostałości zabudowy drewnianej, a także późniejszej szachulcowej i murowanej, relikty drewnianego wodociągu, odcinki murów obronnych miasta, a także nekropolie na których chowano dawnych mieszkańców Zielonej Góry. Prezentowane na wystawie materiały przybliżają charakter badań archeologicznych w mieście, pokazując poprzez odkrywane w ich trakcie zabytki zmienność zapotrzebowania mieszkańców Zielonej Góry na przestrzeni dziejów na rozmaite przedmioty codziennego użytku.Fotografie na plakacie: Archiwum MAŚN oraz archiwum prywatne Bartłomieja Gruszki.


JAĆWINGOWIE. ZAPOMNIANI WOJOWNICY
30.07.2021 - 20.09.2021

Wczesne średniowiecze, gęste lasy spowite mgłą, gdzieś pomiędzy Wielkimi Jeziorami Mazurskimi, a Środkowym Niemnem i uzbrojeni wojownicy na koniach siejący postrach wśród swych sąsiadów. Przedstawiamy Państwu Jaćwingów, najbardziej na wschód wysunięty odłam Prusów.
Wśród im współczesnych wzbudzali skrajne emocje
Kronikach krzyżacki Piotr z Dusburga pisał o nich: „Szlachetni Sudawowie, jak przewyższali innych szlachetnością obyczajów, tak też górowali nad innymi bogactwem i siłą. Mieli bowiem sześć tysięcy jeźdźców i prawie niezliczoną ilość wojowników.”
Natomiast Wincety Kadłubeg, opisując wyprawę Kazimierza sprawiedliwego w 1193 r pisze o nich niezbyt przychylnie „nie znają użytku warowni i takie maja mury miast jak dzikie zwierzęta”

Kim tak naprawdę byli Jaćwingowie? Dlaczego ponieśli klęskę i popadli w zapomnienie?
Jeżeli chcecie poznać historię tego fascynującego plemienia, odwiedźcie koniecznie Nasze Muzeum!
PIAST TOTAL WAR - WOJSKOWOŚĆ W POLSCE WCZESNOPIASTOWSKIEJ
15.07.2020 - 31.12.2020

Ekspozycja przygotowana wespół z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, opowiada o wczesnośredniowiecznej wojskowości polskiej (od połowy X do połowy XII w.) Był to czas, gdy wojny toczono nieustannie. Władcy wczesnośredniowiecznej Europy, w tym nasi Piastowie, traktowali oddziały zbrojne i konflikty jako jedno z najważniejszych narzędzi polityki zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Prezentowana wystawa prezentuje całościowy obraz wojska Pierwszych Piastów. Pokazuje jak oddziały te były zorganizowane, jaką taktyką walczyły, jaką broń używały, z kim i w jaki sposób toczyły boje. Prześledzić można na niej również drogę jaką przebywał wojownik od dziecięctwa po starość.
Wystawa pod honorowym patronatem prezydenta miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego
LUBUSKA JANE DOE CZYLI PRYWATNA HISTORIA Z CZASÓW WOJNY I ZARAZY

19.12.2019 - 31.08.2020

Wystawa ilustruje lubuski epizod z czasów wojny trzydziestoletniej, który swój finał znalazł w nowej dzielnicy miasta - Ochli. Jego materialnym śladem jest grób zielonogórskiej mieszczki, odkryty przy leśnej drodze prowadzącej z Zielonej Góry do Ochli. Znalezione przy szkielecie kobiety monety pozwalają datować pochówek na rok 1631, kiedy to w kronikach miejskich pojawiły się zapiski o epidemii dżumy, która pozbawiła życia 2/3 mieszkańców miasta i ucieczce zielonogórskich mieszczan przed zarazą i rajtarami do pobliskiej Ochli. To tylko wstępny zarys tej tragicznej historii. Czy nasze śledztwo przyniosło więcej ustaleń na temat Jane Doe i okoliczności zdarzenia? Efekty analiz specjalistów nauk biologicznych, którzy zechcieli nas wesprzeć swoją wiedzą używając do badań zaawansowanego technologicznie sprzętu i najnowszych osiągnięć współczesnej medycyny sprawią że poczują się Państwo, jak w laboratorium „Kryminalnych zagadek CSI”. Rekonstrukcja twarzy, zmiany patologiczne, przebyte choroby – po raz pierwszy będą mogli Państwo zobaczyć takie rzeczy w naszym muzeum (okulary 3 D też się przydadzą). Zapraszamy!

DROŻSZE NIŻ ZŁOTO. ARCHEOLOGICZNE CYMELIA ZE ŚRODKOWEGO NADODRZA
16.05.2020 - 30.06.2020

Jak różnokształtne szkła pogrupowane według kolorów stanowią tylko elementy witrażu, tak poszczególne zabytki na wystawie pt. „Droższe niż złoto. Archeologiczne cymelia ze środkowego Nadodrza” stanowią tylko fragmenty układanki będącej materialnymi pozostałościami życia ludzi w różnych okresach dziejów naszych terenów.
Dopiero zebranie tych fragmentów w całość stanowi swego rodzaju-obraz życia i działalności ludzkiej - jak piękna średniowieczna rozeta.
Serdecznie zapraszamy na wystawę prezentującą zabytki nowo pozyskane i wydobyte z naszych magazynów. Wystawa dostępna dla zwiedzających do 30 czerwca 2020 r.


ZATONIE - DZIEJE CODZIENNOŚCI
23.07.2019 - 31.10.2019

Piękny, należący do księżnej Doroty de Talleyrand pałac i park w Zatoniu przechodzą kosztowną rewitalizacje. Z inicjatywy Stowarzyszenia Nasze Zatonie, Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy, przy wsparciu Lubuskiej Grupy Eksploracyjnej Nadodrze, przeprowadziło archeologiczne badania poszukiwawcze w parku w i przy pałacu w celu uzyskania dodatkowych informacji o jego dziejach, mieszkańcach i funkcjonowaniu. Rezultaty tych prac prezentuje nasza wystawa. Serdecznie zapraszamy!
W KRĘGU TAJEMNIC
04.06.2019 - 04.08.2019

Kamienne kręgi pojawiły się na Pomorzu około drugiej połowy I wieku n.e., wraz plemionami pochodzącymi z południowej Skandynawii, Gotów, a później Gepidów. Pod koniec I w. p.n.e. i na początku I w. n.e. Goci opuścili wyspę Skandię i - według rzymskiego historyka Jordanesa - po przepłynięciu Bałtyku, wylądowali w rejonie Pomorza Środkowego zakładając Gothiskandię. Najwięcej źródeł dotyczących ich pobytu na Pomorzu, dostarczają nam badania archeologiczne cmentarzysk birytualnych, czyli takich, gdzie obok siebie występują pochówki ciałopalne i szkieletowe. Prezentowana wystawa zawiera głównie zabytki związane z kulturą wielbarską, utożsamianą z Gotami na Pomorzu, pochodzące ze zbiorów Muzeum w Koszalinie. To charakterystyczne dla stroju Gotów zapinki (fibule), a także sprzączki, nakładki i okucia końca pasów. Wśród eksponatów znajdują się również m.in. bransolety, wisiorki gruszkowate i kuliste czy szklane i bursztynowe paciorki. Można także podziwiać tam przedmioty codziennego użytku: szpile, przęśliki, grzebienie czy naczynia gliniane. Pochodzą one w większości z cmentarzysk kultury wielbarskiej, która występuje również na obszarze środkowego Nadodrza. Co niezwykle interesujące, jawiący się jako krwiożerczy i barbarzyński lud, do pochówków swoich zupełnie nie wkładał elementów uzbrojenia, co było bardzo typowe dla innych kultur archeologicznych w tym czasie. Ważnym elementem wystawy są również rekonstrukcje obiektów charakterystycznych dla gockich cmentarzysk: kurhanu, kręgu kamiennego, stosu pogrzebowego. Uzupełnia ją bogata, bardzo obrazowa szata graficzna, przygotowana w trakcie badań tego typu obiektów na Pomorzu. Uzupełnienie wystawy stanowi historia wyprawy, walki, śmierci i pochówku wodza Filimera, syna Gadriaga, postaci znanej z dzieła "Getica".

UKRAINA PRZED WIEKAMI
15.01.2019 - 10.05.2019

Zapraszamy do obejrzenia wystawy czasowej pomysłu Radosława Liwocha pt. „Ukraina przed wiekami”. Wystawa prezentuje zabytki z okresu obejmującego sześć tysiącleci – od zaskakujących urodą zabytków protocywilizacji trypolskiej, poprzez ozdoby i broń z epoki brązu, antyczną ceramikę z Pantikapajonu, przedmioty należące kiedyś do Scytów, Sarmatów, Gotów i Połowców oraz bogactwo wytworów kultury staroruskiej, późnośredniowiecznych i nowożytnych.

Patornat medialny: Gazeta LubuskaRadio ZachódTVP3.

HISTORIA ŚWIDNICY W OBRAZACH
23.11.2018 - 31.12.2018

Zapraszamy na wystawę banerową, z bogatym materiałem ilustracyjnym przedstawiającym najdawniejsze i nowsze dzieje Świdnicy. Równocześnie będzie można zobaczyć najciekawsze przedmioty odkryte w trakcie niedawnych poszukiwań zorganizowanych na terenie parku przy pałacu. Wystawa współfinansowana jest ze środków budżetu Gminy Świdnica w ramach Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi.

ARCHEOLOGIA NIEBIAŃSKA 
23.11.2018 - 11.01.2019

Monety, fragmenty ceramiki, ozdoby, zabawki, dzwon to wszystko zobaczyć będzie można na „Archeologia niebiańska”, która już w piątek 23 listopada 2018 r. zostanie otwarta w siedzibie Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze. Prezentowane na wystawie zabytki są efektem prac archeologicznych prowadzonych na wieży kościoła katedralnego w Gorzowie Wielkopolskim. Badania zrealizowane przez archeologów z Muzeum Lubuskiego pod kierownictwem Stanisława Sinkowskiego należą do pionierskich w skali polskiej. Wynika to z samego charakteru prac archeologicznych prowadzonych na pachach sklepiennych budowli średniowiecznej. 
Wystawę oglądać będzie można do 11 stycznia 2019 r. w siedzibie Muzeum – pałac Kittlitzów przy ul. Długiej 27 w Świdnicy. Organizatorami wydarzenia są: Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkpolskim, Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy, Katedra Gorzowska oraz ENERIS surowce. Wystawa objęta jest patronatem honorowym JE Księdza Biskupa Tadeusza Lityńskiego, Prezydenta Miasta Zielona Góra p. Janusza Kubickiego, Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego p. Jacka Wójcickiego, Przewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków p. dr Barbarę Bielinis-Kopeć.

KU JEDNOŚCI I NIEPODLEGŁOŚCI -  NOWE KRAMSKO 1919 R. - POWSTAŃCZA BITWA OKIEM ARCHEOLOGA
19.09 - 31.10.2018

Wystawa stanowi inaugurację obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a zarazem zwieńczenie projektu rozpoczętego w czerwcu 2018 r. archeologicznych poszukiwań pola bitwy pod Nowym Kramskiem, gdzie rozegrał się epizod Powstania Wielkopolskiego, ważnego etapu procesu odzyskania przez Polskę niepodległości.Do góry