12.08.2019r.
Piękny, należący do księżnej Doroty de Talleyrand pałac i park w Zatoniu przechodzą kosztowną rewitalizacje. Z inicjatywy Stowarzyszenia Nasze Zatonie, Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy, przy wsparciu Lubuskiej Grupy Eksploracyjnej Nadodrze, przeprowadziło archeologiczne badania poszukiwawcze w parku w i przy pałacu w celu uzyskania dodatkowych informacji o jego dziejach, mieszkańcach i funkcjonowaniu. Rezultaty tych prac prezentuje nasza wystawa. Serdecznie zapraszamy!