18.11.2019r.
Kim byli zmarli pochowani na cmentarzysku kurhanowym w Walkowicach? Co badacze odkryli po zdjęciu nasypów kurhanów ? Jak wyglądał obrządek pogrzebowy ludności złożonej do grobów na tej nekropoli? A poza tym również jak prowadzi się badania kurhanów? I co można odczytać z kości ludzkich znajdowanych w obrębie jam grobowych. O tym wszystkim w trakcie wykładu znakomitego badacza okresu wpływów rzymskich w Wielkopolsce, prof. Andrzeja Michałowskiego z Wydziału Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tym razem spotykamy się na Uniwersytecie Zielonogórskim w Campusie B.