28.02.2020r.
Zapraszamy do uczestnictwa w III Lubuskiej Sesji Sprawozdawczej z badań archeologicznych na terenie województwa lubuskiego w latach 2018-2019. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich archeologów prowadzących badania wykopaliskowe na obszarze Środkowego Nadodrza oraz osoby zainteresowane archeologią tego regionu. Sesja będzie miała miejsce w dniu 19 marca w sali wykładowej Muzeum Twierdzy Kostrzyn przy ul. Granicznej 1. Jest to spotkanie otwarte, oczywiście z wolnym wstępem.

Oto program tego wydarzenia:

09.00-10.00 Rejestracja uczestników
10.00-10.15 Powitanie uczestników, otwarcie sesji – dyr. Muzeum Twierdzy Ryszard Skałba
10.15-10.35
mgr Krzysztof Socha, mgr Julianna Sójkowska-Socha – Górzyca – czym jeszcze zaskoczy archeologa? Wyniki ratowniczych badań archeologicznych z lat 2018-2019
10.35-10.55
mgr Daria Kaniewska, mgr Andrzej Krzyszowski, mgr Artur Sobucki – Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z drugiej połowy IV i V okresu EB ze stan. 21 w Pszczewie
10.55-11.15
mgr Julia Orlicka-Jasnoch – Skarb z Nowego Kramska. Analizy. Konteksty
11.15-11.35
mgr Radosław Kuźbik, dr hab. prof. UWr Justyna Baron, dr Dagmara Łaciak – Rozwój przestrzenny cmentarzyska Wicina stan. 22/23, pow. żarski
11.35-11.45 Dyskusja
11.45-12.00 Przerwa kawowa
12.00-12.20
mgr Bartosz Tietz – Nieznane cmentarzysko kultury pomorskiej w Szlichtyngowej
12.20-12.40 mgr Krzysztof Socha, mgr Julianna Sójkowska-Socha – Badania sondażowe na nowo odkrytym cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich w Krześniczce, pow. gorzowski
12.40-13.00
mgr Radosław Kuźbik, mgr Kamil Nowak – Wyniki badań nieinwazyjnych i wykopaliskowych na cmentarzysku kurhanowym w Jasieniu, pow. żarski
13.00-13.10 Dyskusja
13.10-13.30
mgr Bartosz Tietz – Badania wysp na Jeziorze Sławskim w roku 2019
13.30-13.50
dr Arkadiusz Michalak – Badania na osadzie wczesno-nośredniowiecznej w Bobowicku, stan. 3 (AZP 51-15/80). Rezultaty dawnych i najnowszych prac
13.50-14.10
dr Przemysław Kołosowski – Projekt Słowianie i Templariusze. Badania na pograniczu Pomorza i Ziemi Lubuskiej
14.10-14.20 Dyskusja
14.20-15.20 Przerwa obiadowa
15.20-15.40
dr Paweł Konczewski, mgr Magdalena Konczewska – Formy eksploatacji lasów Niżu Środkowoeuropejskiego. Przykłady z Borów Dolnośląskich
15.40-16.00
mgr Stanisław Sinkowski – Badania archeologiczne w Gorzowie Wielkopolskim (ulica Sikorskiego, Chrobrego) w latach 2018-2019
16.00-16.20
mgr Paweł Stachowiak, mgr Marlena Magda Nawrocka – Świątynne metamorfozy – badania archeologiczne przeprowadzone w związku z remontem posadzek w kościele w Kalsku, pow. zielonogórski oraz Kępsku, pow. świebodziński
16.20-16.40 Dyskusja i przerwa kawowa
16.40-17.00
dr hab. Prof. UAM Grzegorz Podruczny – Badania archeologiczne pola bitwy pod Kunowicami i ich wpływ na rekonstrukcję przebiegu walk z 12.08.1759 roku
17.00-17.20
dr Maksymilian Frąckowiak – Groby wojenne z 1945 r. odkryte na obszarze województwa lubuskiego. Wyniki prac archeologiczno-ekshumacyjnych przeprowadzonych w latach 2018-2019 przez PBHiA Pomost
17.20-17.40
Paweł Piątkiewicz, Jarosław Stróżniak – Tajemnice kostrzyńskich piwnic – wyniki prac poszukiwawczych i eksploracyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Eksploracji Perkun
17.40-18.00
Dyskusja i podsumowanie III Lubuskiej Sesji Sprawozdawczej

Program może ulec zmianie, ale jak widać przewidziana tematyka obejmować ma szerokie spektrum badań. Zapraszamy osoby zainteresowane historią: nie tylko profesjonalistów, ale również amatorów, hobbystów, eksploratorów i wszystkich, których pasjonuje odkrywanie i badanie przeszłości.