26.08.2020r.

Zapraszamy do udziału w międzypokoleniowym rajdzie rowerowym śladami świdnickich zabytków. Jest to druga edycja tego wydarzenia. Pierwszy rajd odbył się w zeszłym roku i cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy.

Na uczestników wydarzenia czeka nie tylko fascynująca podróż po zabytkach będących świadectwem lokalnej historii. Po zakończeniu rajdu zapraszamy wszystkich na ognisko z kiełbaskami w naszym muzealnym parku. Na zapisy zespołów międzypokoleniowych czekamy do 10 września pod adresem mailowym: oswiata@muzeum-swidnica.org lub telefonicznie 68 327 31 13.

Wydarzenie realizowane w ramach programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi. Tegoroczny rajd jest również jednym z wydarzeń organizowanych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku odbędą się pod hasłem „Moja Droga”.Do góry