08.12.2022r.
Zapraszamy na otwarcie wystawy czasowej pt. "Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży w Lubrzy". 

Określana w źródłach pisanych jako Castrum Lubenov, wieża w Lubrzy stanowiła do niedawna jeden z niewielu dobrze zachowanych średniowiecznych obiektów mieszkalno-obronnych zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego. Założono ją w strategicznym miejscu, około 10 km na północny-wschód od Świebodzina, w dolinie jeziora Goszcza. Niestety w 2016 r. doszło do znacznego zniszczenia obiektu. Nasyp gródka w ogromnej większości został zniwelowany i rozwieziony poza obręb stanowiska. Bezpowrotnie zdewastowano substancję zabytkową tego ważnego założenia. Podjęte przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków działania prawne doprowadziły do badań ratowniczych terenu, ukierunkowanych na przeszukanie rozplantowanych mas ziemi, dokumentację i zabezpieczenie pozostałości gródka. W trakcie prac pozyskano zabytki metalowe, fragmenty ceramiki i kości zwierzęce, zalegające prawdopodobnie w obrębie nasypu, ale również fosy i podzamcza założenia.
Ekspozycja prezentuje wyniki badań uzyskane w trakcie realizacji projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Zielona Góra.  

Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się 20 grudnia 2022 o godzinie 15.00 w siedzibie Muzeum.
Zapraszamy serdecznie!

Wystawa dostępna dla zwiedzających do 31 sierpnia 2023.

Do góry