18.01.2023r.
W latach 2021-2022 Muzeum Archeologiczne realizowało projekt "Castrum Lubenov", którego celem było opracowanie, konserwacja i promocja materiałów pozyskanych w trakcie badań wieży rycerskiej w Lubrzy.
Obok ściśle naukowych celów, których efektem finalnym jest wydana książka, projekt ten miał również cele społeczne, związane przede wszystkim z uwrażliwieniem odbiorców na konieczność ochrony dziedzictwa archeologicznego. W ramach tego zadania przeprowadzono trzy wykłady promocyjne dla publiczności, wyniki projektu prezentowano na dwóch międzynarodowych konferencjach naukowych, a w muzeum można aktualnie oglądać wystawę poświęconą dziejom wieży w Lubrzy, gdzie przedstawiono zakonserwowane wskutek projektu zabytki.
Przypominamy, że projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszy Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa zgodnie z art. 80 1. ustawy z dnia 19 listopada 2019 r. o grach hazardowych oraz budżetu Miasta Zielona Góra.
Prace archeologiczne w trakcie których pozyskano opracowywane materiały finansowane były przez Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, a zrealizował je Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich - oddział lubuski przy współpracy wolontariuszy z Lubuska Grupa Eksploracyjna Nadodrze.
Do góry