06.05.2024r.

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza pozyskało 32.250 zł na prace przy pałacu Kittlitzów (siedzibie muzeum), związane z wymiana stolarki okiennej.
Środki pochodzą z dotacji z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa lubuskiego.


Do góry