01.06.2024r.
Zapraszamy na wykład dr hab. Andrzeja Gillmeistera, profesora Uniwersytety Zielonogórskiego pt. „Fantazmat czy fetysz? Ziemie polskie w źródłach antycznych”, który towarzyszy otwarciu wystawy „Wielka Lechia – wielka ściema”.

Tak o swoim wystąpieniu pisze sam prelegent:
„Wykład jest podzielony na trzy części. W pierwszej zostanie pokrótce omówione czym jest źródło historyczne i jak zmieniła się jego koncepcja. Uwagi te zostaną oparte na współczesnych teoriach metodologicznych oraz na pojmowaniu źródła przez historyków starożytnych. Druga część to prezentacja najważniejszych dzieł antycznych dziejopisów, w których znalazły się informacje o dzisiejszych ziemiach polskich. Postaram się pokazać jak różne postrzeganie roli źródła historycznego wpływało na obraz wyłaniający się z kart historiografii starożytnej. W trzeciej, podsumowującej części postaram się pokazać, że niebezpieczeństwa jakie niesie za sobą bezrefleksyjne traktowanie źródła historycznego jako fetyszu gwarantującego prawdziwość przekazu lub fantazmatu dającego rzeczywisty kontakt z przeszłością”
Do góry