Budżet na rok 2020 zamyka się kwotą: 1 077 800 zł, w tym dotacja z Urzędu Miasta Zielona Góra: 1 044 800 zł i zakładane dochody własne 30 000 zł

Do góry