Dziedzictwo archeologiczne składa się z powiązanych ze sobą elementów kultury materialnej, duchowej i społecznej. Muzeum gromadzi nie tylko materialne pozostałości po człowieku prahistorycznym (archeologiczne zabytki ruchome - podstawowe nośniki wiedzy), lecz także informacje o obiektach nieruchomych, o przestrzeni kulturowej, w której ten człowiek działał oraz o środowisku naturalnym, w którym żył.

Misja muzeum realizowana jest przez pozyskiwanie, opracowywanie, katalogowanie, konserwowanie i przechowywanie muzealiów oraz informacji dotyczących powyższych zagadnień.
Funkcje pośredniczące między prahistorią, a współczesnością realizujemy przez działania kulturalne, edukacyjne i naukowe. Pragniemy również kształtować właściwy i aktywny stosunek społeczeństwa do dziedzictwa archeologicznego.

Do góry