SEKRETARIAT

1. Rejestr Instytucji Kultury - prowadzony przez Miasto Zielona Góra i z dniem 01 stycznia 2015 r. Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze zostało wpisane do księgi rejestracyjnej pod numerem 5

 • forma rejestru: forma pisemna - zaświadczenie

 • osoba dysponująca: Brygida Bartnicka

 • telefon: 68 327 31 13

 • godz. pracy 8.00-16.00.


2. Rejestr ewidencji obecności pracowników MAŚN

 • forma rejestru: papierowa

 • osoba dysponująca: Brygida Bartnicka

 • telefon:68 327 31 13

 • godz. pracy 8.00-16.00.

3. Rejestr czasu pracy

 • forma rejestru: papierowa

 • osoba dysponująca: Brygida Bartnicka

 • telefon:68 327 31 13

 • godz. pracy 8.00-16.00.

4. Ewidencja nieobecności pracowników w godzinach służbowych

 • forma rejestru: pisemna - zeszyt wyjść 

 • osoba dysponująca: Brygida Bartnicka

 • telefon:68 327 31 13

 • godz. pracy 8.00-16.00.

5. Rejestr delegacji służbowych

 • forma rejestru: pisemna 

 • osoba dysponująca: Brygida Bartnicka 

 • telefon:68 327 31 13

 • godz. pracy 8.00-16.00.

6. Rejestr pism wychodzących i przychodzących

 • forma rejestru: pisemna - Dziennik Podawczy 

 • osoba dysponująca: Brygida Bartnicka

 • telefon:68 327 31 13

 • godz. pracy 8.00-16.00.

7. Rejestr kontroli przeprowadzonych w Muzeum

 • forma rejestru: pisemna - Książka Kontroli 

 • osoba dysponująca: Brygida Bartnicka

 • telefon:68 327 31 13

 • godz. pracy 8.00 - 16.00. 

GŁÓWNY INWENTARYZATOR ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH

1. Księgi inwentarzowe muzealiów

 • forma rejestru: księgi inwentarzowe

 • osoba dysponująca: mgr Ewa Przechrzta - Główny Inwentaryzator

 • telefon:68 327 31 13

 • godz. pracy 8.00-16.00.

2. Księgi depozytów

 • forma rejestru: księgi

 • osoba dysponująca: mgr Ewa Przechrzta - Główny Inwentaryzator

 • telefon:68 327 31 13

 • godz. pracy 8.00-16.00.

3. Księgi wpływu i księgi ruchu muzealiów

 • forma rejestru: księgi

 • osoba dysponująca: mgr Ewa Przechrzta - Główny Inwentaryzator

 • telefon:68 327 31 13

 • godz. pracy 8.00-16.00.

ARCHIWUM

1. Archiwum Archeologicznego Zdjęcia Polski

 • forma rejestru: karty

 • osoba dysponująca: mgr Anna Stachowiak-Sabak

 • telefon: 68 327 31 13

 • godz. pracy 8.00-16.00.

2. Katalog zgłoszeń przypadkowych

 • forma rejestru: zeszyt

 • osoba dysponująca: mgr Anna Sabak-Stachowiak

 • telefon:68 327 31 13

 • godz. pracy 8.00-16.00.

 

3. Katalog miejscowości, z których pochodzą zabytki

 • forma rejestru: pisemna

 • osoba dysponująca: mgr Anna Sabak-Stachowiak

 • telefon: 68 327 31 13

 • godz. pracy 8.00-16.00.

KSIĘGOWOŚĆ

1. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • forma rejestru: księgi inwentarzowe

 • osoba dysponująca: mgr Alicja Stepnowska

 • telefon:68 327 31 13

 • godz. pracy wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00.

2. Ewidencja druków ścisłego zarachowania

 • forma rejestru: książka druków ścisłego zarachowania

 • osoba dysponująca: mgr Anna Sabak-Stachowiak

 • telefon:68 327 31 13
 • godz. pracy 8.00-16.00.

4. Ewidencja czeków gotówkowych

 • forma rejestru: książka druków ścisłego zarachowania

 • osoba dysponująca: Brygida Bartnicka

 • telefon:68 327 31 13

 • godz. pracy 8.00-16.00.

5.  Rejestr operacji gotówkowych

 • forma rejestru: pisemna i elektroniczna

 • osoba dysponująca: mgr Alicja Stepnowska

 • telefon: 68 327 31 13

 • godz. pracy wtorek, środa, czwartek 8.00-15.00.

6. Ewidencja operacji bankowych

 • forma rejestru: pisemna i elektroniczna

 • osoba dysponująca: mgr Alicja Stepnowska

 • telefon: 68 327 31 13

 • godz. pracy wtorek, środa, czwartek 8.00-15.00.

8. Rejestr sprzedaży

 • forma rejestru: wydruk i forma elektroniczna

 • osoba dysponująca: mgr Monika Kaczmarek – kierownik Działu Edukacji, Promocji i Wystaw

 • telefon: 68 327 31 13

 • godz. pracy 8.00-16.00

9. Rejestr dokumentów wewnętrznych – Zarządzenia dyrektora

 • forma rejestru: pisemna i elektroniczna

 • osoba dysponująca: Brygida Bartnicka

 • telefon:68 327 31 13

 • godz. pracy 8.00-16.00

10. Ewidencja ilościowo-wartościowa wyrobów gotowych i towarów

 • forma rejestru: pisemna

 • osoba dysponująca: Brygida Bartnicka

 • telefon:68 327 31 13

 • godz. pracy 8.00-16.00.


11. Imienna ewidencja wynagrodzeń pracowników

 • forma rejestru: kartoteki wynagrodzeń pracowników w postaci pisemnej i elektronicznej

 • osoba dysponująca: mgr Alicja Stepnowska

 • telefon: 68 327 31 13

 • godz. pracy: wtorek, środa, czwartek 8.00-15.00.

12.Rejestr zwolnień lekarskich pracowników 

 • forma rejestru: pisemna 

 • osoba dysponująca: Brygida Bartnicka

 • telefon: 68 327 31 13

 • godz. pracy 8.00-16.00.

KADRY

1. Ewidencja teczek akt osobowych pracowników MAŚN

 • forma rejestru: alfabetyczny wykaz w formie pisemnej - "skorowidz"

 • osoba dysponująca: Brygida Bartincka

 • telefon: 68 327 31 13

 • godz. pracy 8.00-16.00.

 BIBLIOTEKA

1. Ewidencja materiałów bibliotecznych

 • forma rejestru: księga wpływów (księga akcesji), księgi inwentarzowe 

 • osoba dysponująca: mgr Aneta Bogacka

 • telefon: 68 327 31 13

 • godz. pracy 8.00-16.00.

2. Ewidencja wymiany wydawnictw

 • forma rejestru: elektroniczna, kartoteka wymiany

 • osoba dysponująca: mgr Aneta Bogacka

 • telefon: 68 327 31 13

 • godz. pracy 8.00-16.00.

3. Ewidencja odwiedzin czytelników

 • forma rejestru: pisemna

 • osoba dysponująca: mgr Aneta Bogacka

 • telefon: 68 327 31 13

 • godz. pracy 8.00-16.00.

Do góry