DYREKTOR

dr Arkadiusz Michalak

a.michalak@muzeum-swidnica.org

 

DZIAŁ EDUKACJI, PROMOCJI I WYSTAW

mgr Monika Kaczmarek - kierownik

oswiata@muzeum-swidnica.org

 

DZIAŁ ARCHEOLOGII

Pracownia inwentaryzacji

mgr Ewa Przechrzta

e.przechrzta@muzeum-swidnica.org

Pracownia archeologii średniowiecza i czasów nowożytnych

mgr Marlena Magda-Nawrocka

marlena@muzeum-swidnica.org

 

Pracownia archeologii miast

mgr Paweł Stachowiak

p.stachowiak@muzeum-swidnica.org

 

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Główna księgowa

mgr Alicja Stepnowska

ksiegowosc@muzeum-swidnica.org

 

Specjalista ds. administracyjno-kadrowych

Brygida Bartnicka

muzeum@muzeum-swidnica.org

 

 

RADA MUZEUM

Na podstawie uchwały nr XXV.477.2020 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy powołano Radę Muzeum w następującym składzie:

KADENCJA 2020-2023 

1. Maja Kostrzewa - przewodnicząca Rady Muzeum

2. Andrzej Brachmański

3. Paweł Stachowiak

4. Sławomir Kałagate

5. Bartłomiej Gruszka

 

 

Do góry