DYREKTOR

dr Arkadiusz Michalak

a.michalak@muzeum-swidnica.org

 

 

DZIAŁ EDUKACJI, PROMOCJI I WYSTAW

mgr Monika Kaczmarek - kierownik

oswiata@muzeum-swidnica.org

 

 

DZIAŁ ARCHEOLOGII

 

Pracownia inwentaryzacji

mgr Ewa Przechrzta

e.przechrzta@muzeum-swidnica.org

 

Pracownia archeologii średniowiecza i czasów nowożytnych

mgr Marlena Magda-Nawrocka

marlena@muzeum-swidnica.org

 

Pracownia archeologii miast

mgr Paweł Stachowiak

p.stachowiak@muzeum-swidnica.org

 

 

DZIAŁ ADMINISTRACJI

 

Główna księgowa

mgr Małgorzata Tomczyk

ksiegowosc@muzeum-swidnica.org

 

Specjalista ds. kadr

Anna Kochman

muzeum@muzeum-swidnica.org

 

Specjalista ds. administracji

Brygida Bartnicka

 

 

 

RADA MUZEUM

 

Rada Muzeum przy Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy powołana została zgodnie z uchwałą nr XXXII.353.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr XXXII.353.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy powołano Radę Muzeum w następującym składzie:

KADENCJA 2016-2020 

1. Andrzej Brachmański

2. Maciej Białek

3. Arkadiusz Michalak (w związku z jego powołaniem na stanowisko dyrektora MAŚN, w jego miejsce powołano – Pawła Stachowiaka)

4. Alina Jaszewska – przewodnicząca Rady Muzeum

5. Bartłomiej Gruszka – wiceprzewodniczący

 

 

Do góry